Werken aan een maatschappij zonder beperkingen voor mensen met een beperking

In 2020 veranderde ons dagelijkse leven drastisch. We moesten twee keer nadenken voor we naar buiten konden en we hadden amper contact met al wie ons dierbaar was. We konden niet spontaan bij iemand binnenspringen.

Dat deed ons beseffen dat er mensen zijn voor wie dat al veel langer moeilijker is. Omdat ze in een rolstoel zitten, omdat ze blind zijn of omdat ze een andere beperking hebben.

Daarom steken we als sector de handen uit de mouwen

Met Commerce Cares engageren we ons met de retail- en dienstensector om de toegankelijkheid in onze winkels, supermarkten en restaurants te verbeteren voor iedereen.

We hebben met de verkoop van mondmaskers geld ingezameld voor Commerce Cares. Daarmee gaan we nu concreet aan de slag samen met Inter en CAWaB, de Vlaamse en Waals-Brusselse organisaties die rond toegankelijkheid werken.

We zetten ons in voor concrete projecten

Samen met Inter en CAWaB, gaan we concrete projecten en seminars uitwerken en aanbieden aan de retail- en dienstensector.

Dat kan gaan om structurele aanpassingen, zoals bredere pashokjes of toegankelijkere parkeerplaatsen. Maar dat kan ook gaan om andere aanpassingen, zoals signalisatie of het toegankelijker maken van een webshop. Met de juiste opleiding kan het personeel ook leren om personen met een beperking op een correcte manier bij te staan.

Commerce Cares laat zich begeleiden door Inter en CAWaB, dat zijn Vlaamse en Waals-Brusselse organisaties die rond toegankelijkheid werken.

Meer info over Inter

Meer info over CAWaB

© Comeos
experience by The Master Labs
powered by AltaiEngage